RECERCA I CREACIÓ

La Beca Numèric pretén fomentar el pensament crític i l’experimentació artística en nous mitjans, processos i formats digitals encaminats a explorar noves formes d’experiència, existència i expressió; i, alhora, difondre les eines bàsiques de la Web3 a través d’usos accessibles que fomentin nous sistemes descentralitzats de relació i governança. Numèric és un projecte de Les antípodes amb el suport de la CatalanDAO.

MARC CONCEPTUAL

Numèric vol explorar la idea de frontera, entesa com a espai de trànsit i procés de transició cap a la utopia intercultural i multiespècie: de l’Àfrica a Europa, de la lògica a l’argot, del passat al futur, del microbi al sincretisme, de la física quàntica a l’ou ferrat.

 

Ens interessen les tensions que succeeixen en el llindar de la transformació, com durant el ferment o la revolució; els llocs entremig, com el camí o la membrana; els individus que transiten cap a una nova identitat, com els màrtirs o els adolescents; les metamorfosis, com la del capgròs a tritó o de la larva a papallona; i les comunitats simbiòtiques, com els líquens o la digestió.

VINCLES

Vivim en un món com més va, més marcat per la mobilitat humana, la crisi climàtica i la desigualtat, Numèric també es proposa establir nous vincles amb la Mediterrània, un espai amb segles d’història comuna i coneixement compartit que s’ha convertit en vergonyós avocador, camp de batalla i fossa comuna.

 

Per això, no només volem desenvolupar noves formes tecnològiques, sinó que tinguin un impacte relacional i ens ajudin a conconèixer millor els nostres veïns per trobar altres maneres de conviure a la riba d’aquest mar.

RESIDÈNCIA

Les residències es desenvoluparan de manera simultània durant cinc setmanes: una d'arribada i descoberta i quatre de treball, que conclouran amb una presentació de retorn. L'espai es planteja com un entorn procliu a les relacions i l'intercanvi entre participants, cadascú amb una àrea de treball independent, adient a les necessitats dels processos i formats que ha de dur a terme.

 

Les estades seran precedides de dos mesos de preparació i un seguiment posterior de dos mesos més. Durant els períodes de preparació i seguiment, així com durent les estades, l'equip de Numèric serà accessible a les consultes dels participants i, en cas que els residents vulguin connectar amb altres agents de l'ecosistema local, Numèric també procurarà generar oportunitats de trobada. Eventualment, el resultat de les residències es podrà incorporar al programa d'activitats públiques o publicar-se a les edicions de Les antípodes.

 

Del Canigó i el Bassegoda al Cap de Creus.

Les antípodes és a Agullana, l'Alt Empordà, al centre del triangle Canigó – Bassegoda – Cap de Creus. El poble està connectat a Figueres per un autocar que passa dos cops al dia i ben connectat per carretera i autopista amb l'estació del Tren de Gran Velocitat de Vilafant i amb Figueres (20km), Ceret (30),  Llançà (35), Perpinyà (40), Cadaqués (50), Girona (60), Barcelona (160) i Montpeller (190).

Les residències es desenvoluparan de manera simultània durant cinc setmanes: una d'arribada i descoberta i quatre de treball, que conclouran amb una presentació de retorn. L'espai es planteja com un entorn procliu a les relacions i l'intercanvi entre participants, cadascú amb una àrea de treball independent, adient a les necessitats dels processos i formats que ha de dur a terme.

 

Les estades seran precedides de dos mesos de preparació i un seguiment posterior de dos mesos més. Durant els períodes de preparació i seguiment, així com durent les estades, l'equip de Numèric serà accessible a les consultes dels participants i, en cas que els residents vulguin connectar amb altres agents de l'ecosistema local, Numèric també procurarà generar oportunitats de trobada. Eventualment, el resultat de les residències es podrà incorporar al programa d'activitats públiques o publicar-se a les edicions de Les antípodes.

 

Del Canigó i el Bassegoda al Cap de Creus.

Les antípodes és a Agullana, l'Alt Empordà, al centre del triangle Canigó – Bassegoda – Cap de Creus. El poble està connectat a Figueres per un autocar que passa dos cops al dia i ben connectat per carretera i autopista amb l'estació del Tren de Gran Velocitat de Vilafant i amb Figueres (20km), Ceret (30),  Llançà (35), Perpinyà (40), Cadaqués (50), Girona (60), Barcelona (160) i Montpeller (190).

ÀMBITS

Les propostes poden ser transdiciplinars o de qualsevol disciplina de les arts i el pensament contemporanis en qualsevol mitjà i format desevolupades amb nous mitjans processos i formats digitals.

Les propostes poden ser transdiciplinars o de qualsevol disciplina de les arts i el pensament contemporanis en qualsevol mitjà i format desevolupades amb nous mitjans processos i formats digitals.

CALENDARI

La convocatòria encara no s'ha obert. El calendari previst és:

CONVOCATÒRIA — Es podran presentar sol·licituds entre el 3 i el 28 de juny de 2024.

 

VEREDICTE — Les propostes seleccionades s'anunciaran el 29 de juliol de 2024. Si hi ha algun desistiment, es proposarà un altre projecte.

 

RESIDÈNCIA — Les propostes seleccionades es duran a terme entre el 22 d'octubre i el 28 de novembre de 2024 a Agullana, l'Alt Empordà.

 

RETORN — Les eventuals presentacions públiques o publicacions dels treballs que resultin de les residències seran duran el 2025, integrats en el programa d'activitats de Les antípodes i coincidint amb la convocatòria de Beca Numèric per 2025.

La convocatòria encara no s'ha obert. El calendari previst és:

CONVOCATÒRIA — Es podran presentar sol·licituds entre el 3 i el 28 de juny de 2024.

 

VEREDICTE — Les propostes seleccionades s'anunciaran el 29 de juliol de 2024. Si hi ha algun desistiment, es proposarà un altre projecte.

 

RESIDÈNCIA — Les propostes seleccionades es duran a terme entre el 22 d'octubre i el 28 de novembre de 2024 a Agullana, l'Alt Empordà.

 

RETORN — Les eventuals presentacions públiques o publicacions dels treballs que resultin de les residències seran duran el 2025, integrats en el programa d'activitats de Les antípodes i coincidint amb la convocatòria de Beca Numèric per 2025.

DOTACIÓ

Les beques estan dotades amb 5 ETH en total, que Numèric distribuirà en forma de productes i serveis en relació a les necessitats dels projectes, l'estada i manutenció dels residents, els desplaçaments que determini la seva procedència i les necessitats particulars que puguin tenir.

 

A més, cada projecte rebrà 0.33 ETH d'estipendi a l'inici de l'estada, o el seu equivalent en euros, impostos inclosos.

 

Numèric administrarà els fons de la beca i actuarà com a oficina de producció, proporcionant els recursos especificats en les sol·licituds, suport i assessorament durant els processos de treball, si cal externs. També organitzarà les eventuals activitats públiques i privades que s'esdevinguin durant les residències, fent la difusió i convocatòria que s'escaigui.

 

Durant els períodes de preparació i seguiment, així com durent les estades, el jurat serà accessible a les consultes dels participants i, en cas que els residents vulguin connectar amb altres agents de l'ecosistema local, Numèric també procurarà generar oportunitats de trobada.

 

Si l'estat espanyol requereix visat d'entrada als residents, Numèric també donarà suport per formalitzar-lo.

Les beques estan dotades amb 5 ETH en total, que Numèric distribuirà en forma de productes i serveis en relació a les necessitats dels projectes, l'estada i manutenció dels residents, els desplaçaments que determini la seva procedència i les necessitats particulars que puguin tenir.

 

A més, cada projecte rebrà 0.33 ETH d'estipendi a l'inici de l'estada, o el seu equivalent en euros, impostos inclosos.

 

Numèric administrarà els fons de la beca i actuarà com a oficina de producció, proporcionant els recursos especificats en les sol·licituds, suport i assessorament durant els processos de treball, si cal externs. També organitzarà les eventuals activitats públiques i privades que s'esdevinguin durant les residències, fent la difusió i convocatòria que s'escaigui.

 

Durant els períodes de preparació i seguiment, així com durent les estades, el jurat serà accessible a les consultes dels participants i, en cas que els residents vulguin connectar amb altres agents de l'ecosistema local, Numèric també procurarà generar oportunitats de trobada.

 

Si l'estat espanyol requereix visat d'entrada als residents, Numèric també donarà suport per formalitzar-lo.

DESCENTRALITZACIÓ

Numèric també es planteja com un experiment sobre nous models econòmics sostenibles i formes de governança descentralitzada que puguin ser la llavor d'una comunitat cultural i artística a la Web3. Per això, les sol·licituds i les deliberacions del jurat quedaran registrades a la cadena de blocs a través d'eines fàcils i accessibles que contribueixin a l'adopció d'aquesta tecnologia per imaginar nous usos tecnològics, formes de governança redistribució del poder.

Numèric també es planteja com un experiment sobre nous models econòmics sostenibles i formes de governança descentralitzada que puguin ser la llavor d'una comunitat cultural i artística a la Web3. Per això, les sol·licituds i les deliberacions del jurat quedaran registrades a la cadena de blocs a través d'eines fàcils i accessibles que contribueixin a l'adopció d'aquesta tecnologia per imaginar nous usos tecnològics, formes de governança redistribució del poder.

JURAT

Properament.

Properament.

DELIBERACIÓ

La deliberació consistirà en:

 

LECTURA I SELECCIÓ — Estudi de sol·licituds i selecció inicial de tres propostes diferents per part de cada membre del jurat.

 

DEBAT — Posada en comú i argumentació de la selecció de propostes.

 

REQUERIMENTS — Si cal, sol·licitud  d'informació addicional dels projectes.

 

LECTURA — Si cal, anàlisi de la informació addicional.

 

SELECCIÓ — Selecció definitiva de tres propostes entre les seleccionades inicialment per cada membre del jurat.

 

DEBAT — Posada en comú i arguments de cada elecció.

 

ELECCIÓ — Selecció final de tres propostes per acord entre el jurat o, si no hi ha acord, votació.

 

CERTIFICACIÓ — Votació on-chain per certificar els resultats.

 

Si el jurat considera que no hi ha tres propostes aptes, es poden concedir menys de tres beques.

La deliberació consistirà en:

 

LECTURA I SELECCIÓ — Estudi de sol·licituds i selecció inicial de tres propostes diferents per part de cada membre del jurat.

 

DEBAT — Posada en comú i argumentació de la selecció de propostes.

 

REQUERIMENTS — Si cal, sol·licitud  d'informació addicional dels projectes.

 

LECTURA — Si cal, anàlisi de la informació addicional.

 

SELECCIÓ — Selecció definitiva de tres propostes entre les seleccionades inicialment per cada membre del jurat.

 

DEBAT — Posada en comú i arguments de cada elecció.

 

ELECCIÓ — Selecció final de tres propostes per acord entre el jurat o, si no hi ha acord, votació.

 

CERTIFICACIÓ — Votació on-chain per certificar els resultats.

 

Si el jurat considera que no hi ha tres propostes aptes, es poden concedir menys de tres beques.

REQUISITS

ORIGINALITAT — Les propostes han de ser genuïnes, originals i no copiades.

 

ESTADI — Les propostes poden formar part d'un procés de recerca i creació més ampli, que incorpara la Beca Numèric per avançar en el procés.

 

SOL·LICITANTS — Poden  sol·licitar la beca persones i col·lectius d'un màxim de tres persones. En cas dels col·lectius, l'estipendi es repartirà entre els integrants.

 

IDIOMA — Independentment de la llengua en què es vulgui desenvolupar la proposta, les sol·licituds s'han de presentar en català o bé en anglès.

 

FORMAT — Les sol·licituds s'han de presentar a través del formulari i poden incloure un PDF de màxim cinc pàgines I 10 MB d'informació addicional.

 

WEB3 — Les sol·licituds han d'anar associades a una identitat criptogràfica a la cadena de blocs Optimism. En cas de no disposar-ne, podeu seguir les instruccions que us proporcionem per generar-ne una sense cap cost.

 

LIMITACIONS — Només es pot presentar una sol·licitud.

ORIGINALITAT — Les propostes han de ser genuïnes, originals i no copiades.

 

ESTADI — Les propostes poden formar part d'un procés de recerca i creació més ampli, que incorpara la Beca Numèric per avançar en el procés.

 

SOL·LICITANTS — Poden  sol·licitar la beca persones i col·lectius d'un màxim de tres persones. En cas dels col·lectius, l'estipendi es repartirà entre els integrants.

 

IDIOMA — Independentment de la llengua en què es vulgui desenvolupar la proposta, les sol·licituds s'han de presentar en català o bé en anglès.

 

FORMAT — Les sol·licituds s'han de presentar a través del formulari i poden incloure un PDF de màxim cinc pàgines I 10 MB d'informació addicional.

 

WEB3 — Les sol·licituds han d'anar associades a una identitat criptogràfica a la cadena de blocs Optimism. En cas de no disposar-ne, podeu seguir les instruccions que us proporcionem per generar-ne una sense cap cost.

 

LIMITACIONS — Només es pot presentar una sol·licitud.

ES VALORARÀ

SINGULARITAT — Plantejaments conceptuals i pràctiques artistiques que s'allunyin de la tendència i la repetició de fórmules conegudes per presentar una visió particular.

INNOVACIÓ — plantejaments conceptuals i pràctiques artístiques que explorin nous mitjans, processos i formats que desafïin les convencions establertes per portar-nos més enllà.

INTERACCIÓ — Propostes que contemplin relacions de qualsevol tipus amb l'entorn social o geogràfic del territori que s'estén entre el Canigó, el Bassegoda i el Cap de Creus, a l'Alt Empordà.

FORMALITZACIÓ — Propostes que contemplin la transferència del resultat de la residència a la gent de l'entorn on s'ha dut a terme en algun o altre format, ja sigui editorial, presencial, performatiu, sonor, audiovisual o de qualsevol altra manera.

GEOGRAFIA — Vincles dels sol·licitants i les propostes amb la Mediterrània.

SINGULARITAT — Plantejaments conceptuals i pràctiques artistiques que s'allunyin de la tendència i la repetició de fórmules conegudes per presentar una visió particular.

INNOVACIÓ — plantejaments conceptuals i pràctiques artístiques que explorin nous mitjans, processos i formats que desafïin les convencions establertes per portar-nos més enllà.

INTERACCIÓ — Propostes que contemplin relacions de qualsevol tipus amb l'entorn social o geogràfic del territori que s'estén entre el Canigó, el Bassegoda i el Cap de Creus, a l'Alt Empordà.

FORMALITZACIÓ — Propostes que contemplin la transferència del resultat de la residència a la gent de l'entorn on s'ha dut a terme en algun o altre format, ja sigui editorial, presencial, performatiu, sonor, audiovisual o de qualsevol altra manera.

GEOGRAFIA — Vincles dels sol·licitants i les propostes amb la Mediterrània.

IDENTITAT CRIPTOGRÀFICA

Properament.

Properament.

FRONTERA. UTOPIA. PAGESIA. COMUNITAT.

Amb el suport de: